FPT Oncall 1 - Tổng Đài Điện Thoại Doanh Nghiệp

FPT Oncall 1

490.000,0

– Mở rộng được 10 máy nhánh
– Lưu trữ ghi âm cuộc gọi vào/ra
– Quản lý kế toán, tính cước người dùng
– Tích hợp API các ứng dụng quản lý khách hàng mở rộng
– Thời gian lưu trữ 45 ngày

error: Content is protected !!