FPT Oncall 2 - Tổng Đài Điện Thoại Doanh Nghiệp

FPT Oncall 2

790.000,0

– Mở rộng được 20 máy nhánh
– Lưu trữ ghi âm cuộc gọi vào/ra
– Quản lý kế toán, tính cước người dùng
– Tích hợp API các ứng dụng quản lý khách hàng mở rộng
– Thời gian lưu trữ 45 ngày

error: Content is protected !!